Responsible Disclosure

Bij PriServices B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen te mailen naar security@priservices.eu. Versleutel je bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, denial of service, spam of automatische scan resultaten.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn en kan gevraagd worden om video’s, foto’s of code als proof-of-concept.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als je zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jenaam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, dit doen wij meestal binnen 48 uur na dat je melding is ontvangen.

Scope

Assets (In-Scope)
– Domein: *.priservices.eu/*
– Domein: *.pripost.eu/*
– Domein: *.prioffice.eu/*
– Domein: *.priparcel.eu/*
– Domein: *.pritelecom.eu/*
– Domein: *.pricompliance.eu/*
– Domein: *.prigroup.eu/*

– Domein: https://test.priportal.eu/*

Belangrijke extra informatie voor het PriPortal test domein!
Dit test domein is speciaal voor onderzoekers gecreëerd en is een exacte up-to date kopie van het productie platform. Emails verstuurd door het test portal domein zijn beschikbaar op https://test.priportal.eu/mails/#/
In deze e-mailbox komen de emails van alle onderzoekers wereldwijde in terecht. We zijn ons daarvan bewust en deze e-mails gevoelige informatie kan bevatten

Non-Qualifying Vulnerabilities (Out-of-Scope);

 • Domein: *.priportal.eu/*
 • Kwetsbaarheden die te maken hebben met Request/Response Headers zonder bewijs van een werkende security impact.
 • Aanvallen middels Social Engineering zoals Phishing
 • Aanvallen op onze fysieke locaties
 • Bevindingen die gevonden zijn met geautomatiseerde tooling (Vulnerability scanners)
 • Problemen in onze mailservers, bijvoorbeeld: Missende SPF, DKIM, DMARC records
 • Problemen in onze DNS, bijvoorbeeld: Missende CAA record of DNSSEC
 • Spam, tenzij dit mogelijk is door een ander kwetsbaarheid zoals missende Rate Limiting
 • DDoS Aanvallen, tenzij een DoS conditie gestart kan worden door een technisch fout, bijvoorbeeld: Re-DoS